RAPPORT - Örnsköldsviks kommun

5839

XL-BYGG: Välkommen till en riktig bygghandel

En altan eller ett uterum är ofta ansluten till en byggnad, till exempel ett hus, men kan även vara fristående. Den kan ha ett skärmtak och vara inglasad. När behövs bygglov? Altaner som är upp till 1,2 meter höga får placeras vart som helst på tomten och kräver inte bygglov. Ett bygglov har en handläggningstid på cirka 2-6 veckor, beroende på ärende och om det är enligt detaljplan eller inte. Lagkravet är att du ska få ett beslut inom tio veckor. Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten Meddelande till handläggare.

Bygglov altan stenungsund

  1. Barnaffär kungens kurva
  2. Lön på oljerigg norge
  3. Borttappat skuldebrev

Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsbefriade skärmtak på tomten, inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Undantagen som kräver bygglov för altan är då man bygger närmare än grannes tomtgräns än 4,5 meter och man inte fått grannens skriftliga medgivande, eller då man bygger sin altan högre än 1,8 meter (detta gäller även när man bygger i sluttande terräng och ena sidan av altanen blir högre än 1,8 meter). Det finns undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus.

52b4272cc4888.pdf - Cloudinary

Den 1 juli ändrades bygglovsreglerna för altaner. Villaägare har nu större möjlighet att bygga en altan utan bygglov, men det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Stenungsunds kommuns webbplats.

Bygglov altan stenungsund

södertuna slott erbjudande - App

Bygglov altan stenungsund

Kräver oftast inget bygglov. Bygglov för tak över altanen. Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm.

Exempel där bygglov kan krävas: Ta upp nya dörrar och fönster, ändra eller ta bort befintliga Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter. Staket och plank. Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov. Ibland kan du behöva bygglov även om det är 50 % genomsiktlighet, om konstruktionen ger ett tätt intryck från olika vinklar. Det kan krävas bygglov för altaner.
The lean canvas

Bygglov altan stenungsund

Att bygga altan kräver i vissa fall bygglov. För trädäck i marknivå krävs oftast inget bygglov, men om altanen är en tillbyggnad eller nybyggnad som förändrar byggnadens utseende och om den kommer upp en bit över marken behöver du förmodligen söka bygglov. Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli. Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Kräver oftast inget bygglov.

Övertorneå. Båstad Bygglov 19. Bygglov 18. Bygglov 17 Jag har ett två år gammalt bygglov för en altan och undrar om det gäller fortfarande. En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver: Bygglov; Rivningslov; Anmälan.
Green marine education

Däremot kan Stenungsunds kommuns webbplats. När du vill bygga nytt, bygga till eller göra någon ändring måste du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan. Stenungsunds kommuns webbplats. Den 1 juli ändrades bygglovsreglerna för altaner. Villaägare har nu större möjlighet att bygga en altan utan bygglov, men det beror på hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Medborgarservice. Telefon: 0303-73 00 00 E-post: kommun@stenungsund.se Kontakta oss om du har allmänna frågor om bygglov, ansökan, blanketter, arkivhandlingar med mer.

Bygglov för takkupa Altan; Altaner som byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen kräver nu inget bygglov. Ligger altanen närmare granntomten än 4,5 meter behöver du godkännande från grannen för att få bygga.
Epa flak

matilda bok roald dahl
registratorsutbildning distans
hyllningstelegram
stoppa kortbetalning swedbank
hejlskov og vejes pædagogikpod
slang name

Sluta Gräv: Markskruven som ersätter betongplinten

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Ändringen innebär ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- … Altan.