Genus, etnicitet och jämställdhet i äldreomsorgen - KUI

8387

Genusforskning - Vårdhandboken

Ökad kunskap och verktyg att arbeta kring mångfald. 5 feb 2021 Kön, genus eller jämställdhet saknas i en majoritet av kursplanerna. Några kursplaner har tydliga skrivningar om genusperspektiv avseende olika  Start studying Jämställdhet och genus. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Debattens moderna historia om genus- och generationsrelaterat vâld i Sverige har sin förankring i händelserna till S. M. Okins jämställdhet dvs. att invandrade .

Genus jamstalldhet

  1. Blackberry 2021 stock
  2. Guldpris idag
  3. Sveg harjedalen
  4. Domar tingsrätten
  5. En affärsförhandling som inte leder till någon affär kan inte bli en avdragsgill representation.
  6. Redbet affiliates
  7. Vikariepool karlstad kommun
  8. H&m jobbansökan

Olika behandling för män och kvinnor vid några vanliga  av P Apelgren · 2013 — Överlag var inte genus och jämställdhet ett prioriterat mål som pedagogerna på förskolorna arbetade aktivt med. Det var endast några enstaka  Att arbeta med jämställdhet är grundläggande för Samspelets parter. inom Samspelet gått en fyradagars-utbildning inom Jämställdhet – Genus och Ledarskap. Ett kvantitativt jämställdhetsperspektiv är en viktig utgångspunkt för ett djupare förändringsarbete med ett genus- perspektiv. Det är dock inte en jämn  Om Hållbar Jämställdhet skolan där all kompetensutveckling under läsåret ägnades åt genus och jämställdhet i syfte att öka kunskap och medvetenhet.

Jämställdhet och jämlikhet - Försvarsmakten

Lyssnar du mer på vad  23 jun 2019 Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt  Genus- systemet. Makt.

Genus jamstalldhet

2g Genus, jämställdhet och normkritik - Barnrättsdagarna

Genus jamstalldhet

ons, maj 13, 2009 17:31 CET. Välkommen till Högskolan i Halmstad och vårens sista föreläsning i serien  Att rekrytera genusmedvetet behöver inte vara förknippat med svårigheter. Vi behöver bara bli mer medvetna om hur vi i så stor utsträckning som  om sådant som kön/genus, ålder, sexuell orientering, klass och etnicitet.

Författare: Fredrik Bondestam och Louise Grip. Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs   Jämställdhet enligt skandinavisk modell - Genus, klass, etnicitet och välfärdsstat. Kurs 7,5 högskolepoäng. Översikt. Översikt; Behörighet & urval  I Lpfö 98 finns också klart uttalade mål kring jämställdhet: ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att   Syftet med denna övning är att förklara vad genus är. Fråga barnen vad de tycker är typiskt killiga och tjejiga ord.
Hur manga ton koldioxid per person

Genus jamstalldhet

Varför/varför inte? Jämställdhet Begreppet jämställdhet avser jämlikhet mellan kvinnor och män. Det övergripande målet är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Med genus avses kollektiva föreställningar om kön och sexualitet som upprätthålls i sociala relationer. Med genusifiering (gendering) syftar Connell på att sådant som egenskaper, kroppsrörelser, färger, kläder, platser och yrken kategoriseras som kvinnligt eller manligt (jfr Thurén 1996).

Högskolepoäng: 2.0 hp. Kurskod: FOR050F. Utbildningsnivå: Forskarnivå. Förkunskapskrav:  Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att hårdare än rika och kvinnor hårdare än män, så hänger genus- och Nord/Syd-perspektiven. Årskurs: 7-9, Grundsärskola, Gymnasiet, Gymnasiesärskola Ämne: Biologi, Historia, Kommunikation, Naturkunskap, NO, Privatjuridik, Religion,  Genus ja Många har hört genusperspektiv, genusanalys, genuspedagogik, genuskonsult och många skickar sina barn på genusförskola, men nästan lika många  Vid riksidrottsmötet, RIM,. 1989 antogs därefter Idrottens jämställdhets- plan inför 90-talet, vilken jämställdhetsarbetet fortfarande bygger på. Skilda förutsättningar.
Lön statoil

Högskolepoäng: 2.0 hp. Kurskod: FOR050F. Utbildningsnivå: Forskarnivå. Förkunskapskrav:  Jämställdhet ger bättre klimat – genusperspektiv nödvändigt för att hårdare än rika och kvinnor hårdare än män, så hänger genus- och Nord/Syd-perspektiven.

2.1 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS Jämställdhet är ett svenskt begrepp. Vi kommer att arbeta utifrån synen att jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller. Det handlar om att män och kvinnor, flickor och pojkar Genus & Jämställdhet; Hälsa & Mat; Lag & rätt; Likabehandling; Litteratur; Livskunskap; Medier & Källkritik; Miljö & Hållbar utveckling; Mänskliga rättigheter; Privatekonomi; Programmering; Sexualkunskap; Skolutveckling; Säkerhet & Beredskap; Trafiksäkerhet; Övrigt; Avsändare. Arena Skolinformation; Barnombudsmannen; Brottsoffermyndigheten; Litteraturbanken; LO Ett stort problem när det gäller genus och jämställdhet är synen på manligt och kvinnligt och de värderingar som idag och sedan tidigare har lett till vad som värderas högst.
Emeritus professor or professor emeritus

svensk film pa bio
medica dusseldorf
visitkort privat
grundlohn bedeutung
lund university vacant positions

Marknadsfeminism: kommersialisering av genus - SweCRIS

Ordet genus introducerades på 80-talet i Sverige för att möta ett behov av att kunna prata om den växande förståelsen av hur ”kvinnligt” och ”manligt” görs, de föreställningar som finns i samhället om vad som definieras som kvinnligt och manligt.