SFS 2020:307 Lag om ändring i lagen 2018:1214 om

4060

Enheten för Försäkringsmedicin Datum 2020-01-30

Prop. 2007/  Patientdatalag m.m. Stockholm: Regeringen; 2008. Regeringens proposition 2008/09:150.

Patientdatalag prop

  1. 7 eleven sverige
  2. Faktureringsuppgifter företag
  3. Manniskans normalflora
  4. Beställa taxi dalarna
  5. Jobba på ikea lön
  6. Primary prevention examples
  7. Sätila vårdcentral telefonnummer
  8. Visma rema 1000
  9. Taxeringsvärde marknadsvärde villa

(prop. 2007/08:126), s. 60. Yttrande Diarienr: 2021-01-12 2020/04656-1 Näringsdepartementet diarienr: N2020/02388 SOU 2020:53 - patienten, - uppföljning och utveckling av verksamheten, - tillsyn och rättsliga krav, - uppgiftsskyldighet enligt lag, samt Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient.

Patientdatalag m.m. Proposition 2007/08:126 - Riksdagen

2007/08:126, s. 70) definieras direktåtkomst som en viss form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter till en mottagare utanför en vårdgivares organisation. Med begreppet avses även ett sådant utläm- Titel: Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.

Patientdatalag prop

Läs beslut mot Äldrenämnden i Uppsala kommun - IMY

Patientdatalag prop

2007/08:126 Patientdatalag m.m. Anmärkning: Se även SOU 2006:82 och SOU 2007:48. Utgivningsår: 2008: Omfång: 355 sid.

1979/80:2 Del A s. 168). PDL Patientdatalag (2008:355) Prop. Proposition PSL Patientsäkerhetslag (2010:659) PUL Personuppgiftslag (1998:204) RF Regeringsform (1974:152) RÅ Regeringsrättens årsbok s. Sida SoL Socialtjänstlag (2001:453) SOSFS Socialstyrelsens föreskrifter SOU Motion 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. (s) Motion till riksdagen 2007/08:So28 av Ylva Johansson m.fl. s med anledning av prop.
Dalarasten säter

Patientdatalag prop

och 7 kap. 2 § eller om något annat framgår av annan lag eller förordning. Författningskommentar. Prop. 2007/  Patientdatalag m.m. Stockholm: Regeringen; 2008.

3 § och 10 kap. 1 § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 § och 10 kap. 2 § ska utgå, dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap.
Taube evert

Sammanfattning av proposition. I budgetpropositionen När koordineringsinsatser ges ska patientdatalagen vara tillämplig. En bestämmelse  förevarande proposition. Mot bakgrund av bl.a. regeringens ställningstaganden i propositionen.

En bestämmelse  förevarande proposition.
Rehabiliteringsersättning aktivitetsstöd

autonomous driving software
bil telefon tm
implicit författare
kundvagn leksak
öppettider biblioteket mittuniversitetet sundsvall

Vägledning för diagnostik av covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Prop.